શબ્દો રૂપી લાગણી - પ્રેમ પત્ર Dave Tejas B. द्वारा महिला विशेष में हिंदी पीडीएफ

શબ્દો રૂપી લાગણી - પ્રેમ પત્ર

Dave Tejas B. मातृभारती सत्यापित द्वारा हिंदी महिला विशेष

આજ થી વર્ષ પહેલા લગ્નમંડપમાં હસ્તમેળાપ વખતે મારી હથેળીમાં આવેલો તારો હાથ એ ખાલી હસ્તમેળાપ નહોતો પરંતુ મારી જિંદગીને પોતાની જિંદગી સાથે જોડીને મારા પગલે ચાલવાવાળો તારો સાથ હતો જેના થકી આજે હું અહિયાં સુધી પહોચ્યો છું. જિંદગીનુ આ ...और पढ़े


अन्य रसप्रद विकल्प