nar se uchi hoti naari phir kyu duniya kehti ise bechari.

  • 1.3k
  • (12)
  • 2.3k
  • 2k
  • 2k
  • 1.9k
  • 1.6k
  • (11)
  • 2.4k
  • 1.6k
  • 2.1k
  • 1.7k