nar se uchi hoti naari phir kyu duniya kehti ise bechari.

  • 1k
  • (12)
  • 1.9k
  • 1.6k
  • 1.7k
  • 1.7k
  • 1.4k
  • (11)
  • 2.1k
  • 1.4k
  • 1.8k
  • 1.6k