• ज़ुबैर अली ताबिश काव्य | नशिस्त-इ-हमराहा

  • खलील धनतेजवी काव्य (साहित्य सरिता)

  • मिलिंद गढ़वी काव्य (साहित्य सरिता)

  • भावेश पाठक काव्य (साहित्य सरिता)

  • ज़ुबैर अली ताबिश काव्य (साहित्य सरिता)

  • पूजा भाटिया काव्य (साहित्य सरिता)