પ્રિય ભાઈ Dave Tejas B. द्वारा पत्र में हिंदी पीडीएफ

પ્રિય ભાઈ

Dave Tejas B. मातृभारती सत्यापित द्वारा हिंदी पत्र

પ્રિય ભાઈ આજે તારા વિશે મારા મનમાં ઉઠતા વિચારના મોજાને કલમે કંડારવની ઈચ્છા થઇ પરંતુ વિડંબના એ છે કે શરૂવાત ક્યાંથી કરું, કેટલું લખવું છે તેમ છતાં કય લખવાની ઈચ્છા જ નથી, કેટલું કહેવું છે તેમ છતા કય બોલવાની ...और पढ़े


अन्य रसप्रद विकल्प