મારા કાવ્ય - 6 Nikita panchal द्वारा कविता में हिंदी पीडीएफ

મારા કાવ્ય - 6

Nikita panchal द्वारा हिंदी कविता

1. કંઇ જ નથીશું છે આ પ્રેમ, કંઈ જ નથી...હા બસ મારા દિલમાં ધરબાયેલી...એક કૂણી લાગણી છે તારા માટે...શું છે આ પ્રેમ, કંઈ જ નથી...હા બસ જાણે ઉજ્જડ રણમાં...એક અટૂલો એરંડો ઊગ્યો તારા માટે...શું છે આ પ્રેમ, કંઈ જ ...और पढ़े


अन्य रसप्रद विकल्प