श्रीमद् ‍भगवद्‍गीता - अध्याय 18 - अंतिम MB (Official) द्वारा आध्यात्मिक कथा में हिंदी पीडीएफ

श्रीमद् ‍भगवद्‍गीता - अध्याय 18 - अंतिम

MB (Official) मातृभारती सत्यापित द्वारा हिंदी आध्यात्मिक कथा

अध्याय अट्ठारहअथाष्टादशोऽध्यायः- मोक्षसंन्यासयोगत्याग का विषयअर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ৷৷18.1৷৷ arjuna uvāca saṅnyāsasya mahābāhō tattvamicchāmi vēditum. tyāgasya ca hṛṣīkēśa pṛthakkēśiniṣūdana৷৷18.1৷৷ भावार्थ : अर्जुन बोले- हे महाबाहो! हे अन्तर्यामिन्‌! हे वासुदेव! मैं संन्यास और ...और पढ़े


अन्य रसप्रद विकल्प