Hazaron khwaishen aisi ke har khwaishon pe dum nikle ... bahut nikle mere armaan phir bhi kam nikle.