Hazaron khwaishen aisi ke har khwaishon pe dum nikle ... bahut nikle mere armaan phir bhi kam nikle.

  • (3)
  • 139
  • (2)
  • 73
  • (6)
  • 493