લખવું મારો શોખ નથી શ્વાસ છે .એવું નથી કે બોલવું પસંદ નથી કરતી પણ મારા મંતવ્યને કાગળ  પર ચીતરું તો  લોકો વધુપસંદ કરે છે! મારી દરેક કૃતિમાં કોઈપાત્ર કે ખાસિયાતએ મારુ જ પાત્રાલેખન  હોય છે હું એવું ક્યારેય નથી વિચારતી કે આજે  શું લખું કે વાંચક  તેને  વધાવી  લે લખવા બેસું ત્યાર આપોઆપ ના ધારેલા વળાંકો  દિમાગમાં ઉપજવા માંડે છે પ્રોફેશનથી હુમન રિસોર્સ એક્ઝિકયુટીવ હોવાને કારણે   અપરિચિત માનવીના ટોળાં વચ્ચે રહું છું તેમની  ઔપચારિક મુલાકાતમાં  કોઈ વાત દિલને સ્પર્શી જાય તો મારી કૃતિમાં કેદ કરી નાખું છુ

  • (34)
  • 1.5k
  • (12)
  • 1k
  • (50)
  • 2k
  • (89)
  • 2k
  • (44)
  • 1.3k
  • (45)
  • 1.3k
  • (13)
  • 1.2k
  • (51)
  • 1.7k
  • (61)
  • 1.9k
  • (28)
  • 1.3k