Gajendra Kudmate

Gajendra Kudmate

@kudmate.gaju78gmail.com202313

(123)

57

89.4k

176.4k

आपके बारे में

मी एक सामान्य मनुष्य असुन माझ्यातील लिखाणाची जी कला माझ्याकडे आहे. तीचे यथायोग्य रीतीने प्रकाशन करण्यास उत्सुक आहे. या app चा माध्यमातून मी माझे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

  • 1.1k
  • 1.7k
  • 3.8k
  • 4.1k
  • 2.8k
  • 6.2k
  • 5.5k
  • 6.1k
  • 4.6k
  • 2.6k