×

હિરેન કવાડ એ માતૃભારતી પર સૌથી વધુ વંચાયેલ લેખક છે. રોમેન્ટીક વાર્તાઓથી લઇને એમણે સસ્પેન્સ થ્રીલર અને સાયકોથ્રીલર પણ લખી છે. હાલ એ એક ગુજરાતી ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે. એમની ધ લાસ્ટ યર, નેકલેસ અને ધ પ્લે એ અચુક વાંચવા જેવા પૂસ્તકો છે.

  • (19)
  • 448
  • (21)
  • 508
  • (25)
  • 399
  • (20)
  • 363
  • (29)
  • 323
  • (28)
  • 451
  • (32)
  • 529
  • (45)
  • 0.9k
  • (87)
  • 1.1k
  • (245)
  • 12.3k