Master of Computer science, પછી આ લાઇન માં વળીશ એવું ક્યારેય વિચાર્યું જ ન હતું પણ હું આભારી છું એ રૂઢિચુસ્ત સમાજ નો કે જેમનો વિરોધ કરતા કરતા હું કટાર લેખ ને સાથે કવિતા પણ લખતો થઇ ગયો... www.hardikgandhi.in

  • 2.1k
  • (11)
  • 587
  • 578
  • (14)
  • 495
  • (22)
  • 1.4k
  • (22)
  • 1.4k