વ્યવસાયે તો હું એક કોસ્ટ એકાઉટન્ટ છું પણ વાંચન , લેખન નો ઘણો જ શોખ છે. મેં ક્યારેય સપનામાં પણ નતું વિચાર્યું કે હું લખીશ.માતૃભારતી એપ વિશે સાંભળ્યું હતું પણ અહિંયા લખવા માટે પ્રયત્ન નતો કર્યો. હું અહિંયા મારી વાર્તા ઓ રજુ કરું છું. તમે તમારા સલાહ , સૂચનો કે પ્રતિભાવો મને નિઃસંકોચ કહી શકો છો. આશા રાખું કે તમને મને વાંચી ને મજા આવે. ના ગમે તો મને કેહજો અને ગમે તો સૌને કેહજો..આશ્કા

  • (54)
  • 471
  • (39)
  • 520
  • (51)
  • 524
  • (58)
  • 551
  • (48)
  • 509
  • (49)
  • 488
  • (51)
  • 533
  • (54)
  • 600
  • (67)
  • 655
  • (62)
  • 682