• The Monkey (Baitha Tha Ek Dal Pe Bandar)

 • A Special Nest hindi

 • Mr. Spout hindi

 • Rose and Rocky Go Green hindi

 • The River and the Mountain hindi

 • Goodnight Tinku! hindi

 • Tra's Red Bean Plant

 • A Book for Puchku hindi

 • The Whispering Palms hindi

 • Punyakoti, the Cow hindi

 • The Blue Jackal hindi

 • A Street, or a Zoo? hindi

 • Kiran Bedi: A Boy-Cut for Girls hindi

 • Rain Rain hindi

 • The Monkey : Learn Hindi Story for Children

 • Abdul Kalam: Missile Man hindi