સંગાથ....દિલ થી દિલ સુધી

wazir बाइट्स पर पोस्ट किया गया English प्रेरक
1 महीना पहले

Life can be annoying,
but being happy is the true force of life....
wazir

wazir बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शुभ प्रभात
2 महीना पहले

આજ સુધી કોઈને મનાવવાની આદત જ નથી પડી,
તો ખબર નહીં તમને કઈ રીતે મનાવવું,
તમે જ શીખવાડી દોને....
wazir

wazir बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शुभ प्रभात
2 महीना पहले

જિંદગીમાં દૂર તો ઘણા બધા લોકો જતા હોય છે,
પણ કોણ કઇ રીતે દૂર થાય છે,
એ વધારે મહત્વનું બની જાય છે....
wazir

wazir बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शुभ प्रभात
2 महीना पहले

હા હું તૂટી રહ્યો છું,
ખબર છે તમારી કોઈ વાસ્તવિકતા નથી,
પણ તમને જોઈ ફરી શબ્દો ને જોડી રહ્યો છું....
wazir

wazir बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शुभ प्रभात
2 महीना पहले

हा वह नायाब थै,
उसके बोले हर शब्द पर किसी और का नाम था,
पर हां उसे याद करके वह बया हमसे करते थे....
wazir

wazir बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शुभ संध्या
2 महीना पहले

अगर आपका कोई वजूद होता,
तो हमें आपकी ए नाराजगी भी वाजिद लगती....
Drawing and writing.... wazir

wazir बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शुभ संध्या
2 महीना पहले

તમામ ઘટનાઓ કે વસ્તુઓનો કોઈ યોગ્ય સમય હોય છે,
જે સમય વીતી ગયા પછી એનું કોઈ જ મહત્વ રહેતું નથી....
wazir

wazir बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી रोमांस
2 महीना पहले

હું માત્ર કહી શકું છું,
રોકાવું કે જતું રહેવું,
એ તમારી મરજીની વાત છે,
જો મારો થોડો પણ હક હોત,
તો તમારી પાસે વિકલ્પ ન હોત....
wazir

और पढ़े
wazir बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी ब्लॉग
3 महीना पहले

लफ्जों को तो आजमा लिया,
पर हर वक्त घुटन महसूस की,
अब मौन रहना है....
wazir

wazir बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शुभ प्रभात
3 महीना पहले

જ્યાં સુધી જિંદગી તમારી અને તમારા પરિવારની ઈચ્છા પ્રમાણે ચાલે ત્યાં સુધી તમે સારા,
જ્યારે આવું થતું બંધ થઈ જાય ત્યારે તમારા ખરાબ સાબિત થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે....
wazir

और पढ़े