એ જ શબ્દો મને ગમે છે, જે લાગણીને રજૂ કરે છે.

Vasani Kalpesh बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી कविता
16 घंटा पहले

તારા વગરની સવાર...
એટલે ચા વગરની સવાર.

તારા વગરની બપોર...
એટલે છાયા વગરની બપોર.

તારા વગરની સાંજ...
એટલે બાગ વગરની સાંજ.

તારા વગરની રાત...
એટલે ચાંદ વગરની રાત.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

और पढ़े
Vasani Kalpesh बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી हाइकू
3 दिन पहले

જ્ઞાન આપીને,
ભગાડે અજ્ઞાનને,
તે શ્રેષ્ઠ ગુરુ.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Vasani Kalpesh बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી विचार
3 दिन पहले

કોણે કહ્યું કે સ્ત્રી શૃંગારોથી શોભે છે?
સ્ત્રી પર તો શૃંગારો જ સ્વયં શોભે છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Vasani Kalpesh बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી रोमांस
7 दिन पहले

તમે મારા ડોક્ટર ને હું તમારા ઇશ્કનો મરીજ,
હવે ઈચ્છા તમારી કે તમે ઇશ્ક કરો કે ઇલાજ.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Vasani Kalpesh बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
3 सप्ताह पहले

ઈચ્છા તો છે તારા હોઠ સુધી આવવાની મારી,
તારા હૃદયમાં તો પહેલેથી જ છે હાજરી મારી.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Vasani Kalpesh बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી विचार
3 सप्ताह पहले

તું મળી જાય તો જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં મારી ઉન્નતિ છે,
અને તારા વગર તો સફળતામાં પણ કંઈક અધૂરાશ છે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'
#ઉન્નતિ

और पढ़े
Vasani Kalpesh बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
3 सप्ताह पहले

આમ તો સંસારમાં માણસને ઘણું બધું નથી મળતું,
પણ દુઃખ એનું વધુ છે જે ચાહવા છતાં નથી મળતું.


કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

और पढ़े
Vasani Kalpesh बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
4 सप्ताह पहले

આ સંસારમાં પહેલો પ્રેમ કોઈને મળ્યો નથી,
એટલે જ તો રાધાને પણ શ્યામ મળ્યો નથી.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'

Vasani Kalpesh बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી विचार
1 महीना पहले

તું મળી જાય તો મારી કિસ્મત પણ મને કિંમતી લાગે,
નહિતર કિસ્મત એ માત્ર લખાયેલો જ એક લેખ લાગે.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'
#કિંમતી

और पढ़े
Vasani Kalpesh बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
1 महीना पहले

આગળ વધવા માટે રસ્તો હતો,
પણ ત્યાં એક તારો સાથ નહોતો.

કલ્પેશ વાસાણી 'મીત'
#આગળ