❛હ્રદયે પણ જ્યારે પ્રેમ ચડે છે, હજાર શબ્દોય ત્યારે ટુંકા પડે છે. એ તો છે અફાટ દરિયો લાગણીનો, વહ્યા કરે, એને ક્યા કોઈ સિમા નડે છે. tarangiri12345@gmail.com . Great Goswami instagram- taran_giri_official.

अपनी अपनी हैसियत है जनाब
मोहब्बत साबित करने वालो की
किसी ने हाथ काट डाले
किसी ने पहाड़

ज़िन्दगी में खत्म होने जैसा कुछ नही होता
हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतेज़ार करती है

उड़ नही सकते थे दौडों
दौड़ नही सकते तो चलो
चल नही सकते तो रेंगो
बस कभी आगे बढ़ना मत छोड़ो
बस कभी रुकना मत
फिर देखना मंजिल अपने आप तुम्हारे कदमो में होगी

और पढ़े

गुलामी एक ऐसा हथियार है
जिसे इसकी आदत पड़ जाती है
वह अपनी ताकत ही भूल जाता है

चुम लेता हूँ हर मुश्किल को मैं अपना मानकर
ज़िन्दगी कैसी भी है आखिर है तो मेरी

मंजिले भी जिद्दी है
रास्ते भी ज़िद्दी है
देखते है कल क्या होगा
हौसले भी ज़िद्दी है

जिस दिन आपने ये परवाह करनी छोड़ दी
कि लोग आपके बारे में क्या सोचते है
समझो उस दिन से आपने ज़िन्दगी का आनंद लेना शुरू कर दिया

और पढ़े

अगर आप अपनी लाइफ में
कोई हीरो नही ढूंढ पाते
तो खुद अपनी लाइफ के हीरो बनो

भगवान पर विश्वास
बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो
जिसको आओ हवा में उछालो तो
वो हँसता है डरता नही
क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नही दोगे

और पढ़े