મારુ લખાણ કે શબ્દો એટલે.... મારા અનુભવોનો નિચોડ, મારા સપનાઓ, મારી ઈચ્છાઓ, મારા વિચારો, અને મારું પ્રિય એવું એકાંત....#સ્મરણ....સાંઈસુમિરન....

<p dir='ltr'><i><b>નીલે આસમાન તક તેરે કામયાબી કિ....</b></i><br><i><b>ખબર પહોંચે....</b></i></p>
<p dir='ltr'><i><b>તું ઈતને ઊંચાઈ પેે પહોંંચે....</b></i><br><i><b>કે,</b></i><br><i><b>ખુદ આસમાન ઝુકકર સલામ કરે....</b></i></p>
<p dir='ltr'><i><b>નીલે આસમાન સા દિલ હે તેેેરા સાફ..</b></i></p><p dir='ltr'><b><i>દૂર રહે યા પાસ...</i></b></p><p dir='ltr'>
<i><b>તું  યુહીં  ખુશ રહે હજારો સાલ....</b></i><br></p><p dir='ltr'><i><b>#સાંઈ સુમિરન....</b></i></p><p dir='ltr'><i><b><br></b></i></p>

और पढ़े

<div ><b><i>કાંચ સે </i></b><b><i>રિશત્તે...</i></b></div><div >રિશ્તે કાચ સે ભી જ્યાદા નાજુક હોતે હૈ,</div><div><br></div><div>જૈસે તૂટે કાચ કે નજદીક જાને સે,</div><div><br></div><div>બાહરી ચૌટ લગતી હૈ,</div><div><br></div><div>વૈસે હી તૂટે રિશ્તે કી નજદીક જાને સે,</div><div><br></div><div>અંદરુની ચૌટ લગતી હૈ,</div><div><br></div><div>ઈસલીઈ મામૂલી સા કાચ હો યા,</div><div><br></div><div>છોટે બડે સભી રિશ્તે,</div><div><br></div><div>સબકે નજદીક રહિયે મગર </div><div >નરમી સે...</div><div >સખ્તી સે નહીં.... </div><div dir='ltr'><b><i>#સાંઈ સુમિરન...</i></b></div><div ><br></div>

और पढ़े

<div ><b><i>ચલ ને...</i></b></div><div >ચલ ને...</div><div><br></div><div>જો તું હવે લોકો સામે બોલી ને થાકી ગયો છો તો...</div><div>કેમ ના અધરોને તારા મારા અધરે રાખી દે...</div><div><br></div><div>જો તું હવે લોકો સામે તૂટી જ રહ્યો છે તો...</div><div>કેમ ના મારા જ આલિંગનમાં આવીને તૂટ...</div><div><br></div><div>જો તારાજ લોકો હવે તને સાથ આપતા નથી તો...</div><div>કેમ ના તું માત્ર ને માત્ર મારો સાથી બને રહે...</div><div><br></div><div><br></div><div>જો લોકો એ જ શરમ કેમ તોડવી એ દેખાડ્યું તો...</div><div>કેમ ના તું પણ આવી જા શરમ તોડી મારી પાસે...</div><div><br></div><div>જો લોકો તને પછી મોં છુપાવી ને જીવવાનું કહે તો...</div><div>કેમ ના તું મારા મુખે થીજ એ છુપાવતો...</div><div><br></div><div>જો લોકો પૂછે જ છે કે તું કોણ ને કેવો...</div><div>પણ તારે મને કેહવા ની જરૂર નહીં...</div><div>બસ જેવા છીએ એવાજ...</div><div>ગુણો સાથે ખામીઓ થી ભરેલા...</div><div>એકબીજામાં જ સમાવા સર્જાયેલાં...</div><div>બે હૈયાં...</div><div>ચલ ને...</div><div dir='ltr'><b><i>#સાંઈ સુમિરન...</i></b></div><div><br></div><div><br></div><div ><br></div>

और पढ़े

<p dir='ltr'><b><i>પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ...??</i></b></p><p dir='ltr'>પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ...??<br>એકી નજરે થઈ જાય એવો કે...<br>પછી નજર મળ્યા વિના જ થઈ જાય એવો...</p>
<p dir='ltr'>પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ...??<br>આપણા કહ્યા પછી સમજે એવો કે...<br>પછી આપણા મૌનને પણ સમજે એવો...</p>
<p dir='ltr'>પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ...??<br>આપણને હસતા જોઈ ખુશ છે એમ માને એવો કે...<br>પછી આપણી હસી પાછળનું રુદન સમજે એવો...</p>
<p dir='ltr'>પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ...??<br>આપણી મજબૂરી બને એવો કે...<br>પછી આપણી તાકાત ને હિંમત બને એવો...</p>
<p dir='ltr'>પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ...??<br>જે માત્ર લાખો વાયદાઓ કરે એવો કે...<br>પછી આપણી હર ઈચ્છા વગર વાયદે નિભાવે એવો...</p>
<p dir='ltr'>પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ...??<br>પ્રેમ કરતા શીખવે એવો કે...<br>પ્રેમ સમજતા શીખવે એવો...</p>
<p dir='ltr'>કે પછી જેવો હોય એવો...<br>બસ એક વાર થઈ જાય એટલે પત્યું...</p>
<p dir='ltr'>પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ...??<br>આપનું શું કહેવું છે...?<br>પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ...??<br>કહો જોઈએ...??<br><b><i>#સાંઈસુમિરન ....</i></b><br></p>

और पढ़े

<div dir='ltr'><b><i>તારા વિના....</i></b></div><div ><br></div><div >કોઈ ના વગર કંઈ અટકતું નથી,</div><div>લોકો આવું કહે છે,</div><div><br></div><div>પણ હા એ સમય છે,</div><div>જે અટકતો નથી,</div><div><br></div><div>કયારેક તમે ખુદ વિચારજો,</div><div>જો કયારેક મન માં,</div><div><br></div><div>શાંતિથી બેઠા હોવ કે,</div><div>ઉતાવળે કોઈ કામમાં હોવ,</div><div><br></div><div><br></div><div>જો તમને એની યાદ આવી ગઈ,</div><div>તો તમારું બધું જ ત્યાં જ અટકી જશે,</div><div><br></div><div>જાણેકે તમે આ દુનિયા માંથી,</div><div>ઘડીભર એની દુનિયા માં ચાલ્યા ગયા હોય,</div><div><br></div><div>મન માં તો બસ! </div><div>એની જ વાતો નું ને યાદો નું ઘોડાપૂર,</div><div><br></div><div>આંખો માં આસું ભલે હોય,</div><div>પણ ચહેરો મલકતો હોય,</div><div><br></div><div>પણ જયારે તમે આ યાદો માં થી</div><div>બહાર આવશો ને ત્યારે,</div><div><br></div><div>તમને સમજાશે કે અટકતું તો </div><div>આમ કંઈ નથી પણ,</div><div><br></div><div>પણ યાદો માંથી ભાન માં,</div><div>આવ્યા પછી આ અસલ જગત માં,</div><div>શ્વાસ લેવો મુશ્કેલ થઈ જાય છે,</div><div><br></div><div>ખુલ્લા આકાશ નીચે પણ,</div><div>ગૂગળામણ થવા લાગે છે,</div><div><br></div><div>ને હવે મારે પણ અહીં જ,</div><div >અટકવું પડશે....</div><div dir='ltr'><b><i>#સાંઈ સુમિરન....</i></b></div><div><br></div><div ><br></div>

और पढ़े

<p dir='ltr'>તું બોવ યાદ જ યાદ આવે છે...<br>ખબર જ નહતી કે,<br>આ અંતિમ સ્પર્શ અને અંતિમ મુલાકાત હતી...<br>હાથમાં હાથ હતો તારો...<br>પણ છેલ્લી વાર કો હતો એ નોહતી ખબર...<br>નાના બાળની જેમ તને હાથે થી ખવરાવતી...<br>તું આમ ઓચિંતો ચાલ્યો જઈશ...<br>સાથ છોડી એ ખબર નહતી...<br><i><b>#સાંઈસુમિરન </b></i></p>

और पढ़े

<div>કડાકો તારા ગુસ્સાનો...</div><div dir='ltr'>રંગ લાવ્યો મમ જીવનમાં...</div><div>ચોકોર છવાયું મેઘધનુષ...</div><div>તૂટી મૌનની વાદળી અને...</div><div>અસીમ નીલ આભ ફાટ્યું ને...</div><div>રેલાયું સર્વત્ર અમી છાંટણારૂપી સ્મિત...</div><div >#સાંઈસુમિરન ...</div><div ><br></div>

और पढ़े

<div dir='ltr'><b><i>કિનારે....</i></b></div><div ><br></div><div >એક નદી થી વો....</div><div>દોનો કિનારે થામ કે...</div><div>ચલતી થી વો....</div><div><br></div><div>એક સાગર થા વો...</div><div>દોનો કિનારે કો...</div><div>અપને મેં સમાને ચલા થા વો...</div><div><br></div><div>એક નદી થી વો...</div><div>મીઠહે પાની સે...</div><div>પ્યાસે કે પ્યાસ બુજાતી વો...</div><div><br></div><div>એક સાગર થા વો...</div><div>નદી ઉસમેં સમાં જાતી...</div><div>ફિર ભી વો રહેતા ખારા...</div><div><br></div><div>એક નદી થી વો...</div><div>ખુદ કો ખોકે...</div><div>પાયા ઉસને આઝાદી કો...</div><div><br></div><div>એક સાગર થા વો...</div><div>નદી કો પાકર ભી...</div><div>ન જાને કયું ઔર ભી પ્યાસા હે...</div><div><br></div><div>એક નદી થી વો...</div><div>બસ બેહતી રેહતીથી વો...</div><div>લાખ ઠોકરે ખાકે ભી...</div><div><br></div><div>એક સાગર થા વો...</div><div>સાફ થા રસ્તા ફિર ભી...</div><div>ન જાને કયું હવા મેં ભી ઠોકરે ઢુનઢતા થા...</div><div><br></div><div>એક નદી થી વો...</div><div>એક સાગર થા વો...</div><div>ન જાને કયું...</div><div>મિલ કે ભી જુદા લગ રહે થે...</div><div ><b><i>#સાંઈસુમિરન ....</i></b></div><div dir='ltr'>                   </div><div ><br></div>

और पढ़े

<div dir='ltr'><b><i>હું તો આહવીજ....</i></b></div><div ><br></div><div >હું પોતાનાઓની જ ભીડમાં ખુદને એકલી અનુભવું છું...</div><div>ને,</div><div>હવે એકાંતમાં પણ હું ખુદને ભીડની વચ્ચે અનુભવું છું...</div><div><br></div><div>હા...</div><div>હા, હું ખુદ જ ખુદ થી ઘેરાયેલી છું...</div><div>પછી હોય એ...</div><div>ખારા ને લાય જેવા આંસુડાં...</div><div>કે,</div><div>મીઠું ને હેમ જેવું સ્મિત...</div><div>કે,</div><div>નિરુત્તર એવા ખુદનેજ દઝાડતા સવાલો...</div><div><br></div><div><br></div><div>તું રહ્યો ભલે સાવ લોકોની ભીડમાંય તે સાવ એકલો...</div><div>પણ ક્યારેક તો મારા જેવા ખુદના તારા એ એકાંતને માણી જો...</div><div><br></div><div>બનાવ એવી તે નવીન યાદો કે જે...</div><div>આપોઆપ જ વસી જાય હમેશ માટે હ્ર્દયમહીં...</div><div><br></div><div><br></div><div>નથી હોતું કોઈને યાદ રાખવું કે ભૂલવું...</div><div>આપણાં બસમાં...</div><div><br></div><div>દૂર ના તો દૂર જ રહી જાય છે...</div><div>કાંતો આવતા મૃત્યુની ખબર સાંભળી...</div><div>કે પછી એ પણ અવઘણી નાંખતા...</div><div><br></div><div>પણ નજીકના તો નજીક જ રહે છે...</div><div>તે છેલ્લી ઘડીએ આપી જાય...</div><div>પોતાના વ્હાલભર્યા ખોળાનું ઓશીકું...</div><div><br></div><div>હું તો,</div><div>જિંદગી વિતાવવા જ એકાંતમાં ભીડ અનુભવું છું...</div><div>પણ તું તો,</div><div>જિંદગી ની ભીડ માંય તે એકાંત અનુભવે છે...</div><div><br></div><div>ભલે રહ્યું બધુંય નોખુનોખું...</div><div>છેવટ નો એકાંત તો એકજ ને...</div><div><br></div><div>એકવાર માણી તો જો...</div><div>એકાંતને...</div><div>તને ક્યારેય નહીં પડવા દે...</div><div>એકલો...</div><div ><b><i>#સ્મરણ ....</i></b></div><div >         </div><div ><br></div>

और पढ़े

સૂરજ ઉગે ત્યારે જ સવાર પડે....<br>એવું જરૂરી નથી હોતું....<br>ક્યારેક મધ્યરાત્રીએ....<br>પણ મેં મારી સવાર....<br>પડતી જોઈ છે....<br><b><i>#સ્મરણ ....</i></b>

और पढ़े