હું છું તારા પ્રેમ માં, તું છે મારા પ્રેમ માં, ક્યાંક એવું તો નથી ને, કે આપને બંને છીએ વહેમ માં.

पीछे मुडकर जब
अपनी कहानी
देखती हूं तो,
ये सोचने पे
मजबूर हो जाती हु
मेरे साथ गलत
हुआ था या मैं ने
गलत किया था क्या
मैं मासुम थी
या कसुर बार?#JK ❤️

और पढ़े

हम भी वही होते हैं,
रिश्ते भी वहीं होते हैं,
और रास्ते भी वहीं होते हैं,
बदलता हैं तो बस,
समय, एहसास और नज़रिया...#JK ❤️

और पढ़े

इतना आसान नहीं है,
अपने ढंग से जिंदगी जीना
अपनों को भी ख्टकने लगते हैं,
जब हम अपने लिए
जीने लगते है।#JK ❤️

एक मुलाकात.
दो प्याली चाय.
हम और तुम.
और... बाते बेहिसाब.
कहिये.. मंजूर है जनाब..?#JK ❤️

केसे हो जाते हैं "लोग"
इसके...उसके...किसी और के...

एक हम है ,
जो आज तक खुदके भी नई हो पाए#JK ❤️

जिंदगी में अगर कुछ "important" हैं,
तो वो हैं खुद "जिंदगी"...#JK ♥️

खफा भी रहेते हो
और वहा भी करते हो
पाना भी नहीं चाहते हो
और खोने से भी डरते हो।#JK ❤️

मैं तुझमें समा जाऊं...
और थम जाए ये सांसे...
"तब"
"जब"
जम के बरसती है पुरानी यादें,,,
और नम मेरी ये आंखे..!#JK ❤️

और पढ़े

जिसकी मस्ती जिंदा है,
उसी की हस्ती जिंदा हैं,

वरना यूं समझ लो कि वो
जबरदस्ती ज़िंदा हैं।#JK ❤️

कभी - कभी बहुत कुछ बोलने
और लिखने का मन करता है,
लेकिन क्या करू
शब्द ही नहीं मिल पाते
जो मेरा दर्द बाया कर पाए।#JK ❤️

और पढ़े