હુ તારો લીધેલો શ્વાસ છુ, તે કોઇને ન કહેલી વાત છુ.

Raje. बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शायरी
6 दिन पहले

તે સપનાઓમાં જે મને નીહાળ્યો છે. એની મને ખબર છે. મારા કાનથી લઈને જે હાથ માથામા પરોવેલો, તારા વિખરાયેલા વાળ એ એની જ અસર છે.

और पढ़े
Raje. बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
6 दिन पहले

हरेक शायरी कर चुका हु।
तुझे लुभाने को,
अब इस पर भी तु नाराज़ हो जाए,
तो क्या खाक नाराजगी है तुम्हारी ?

Raje. बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी कविता
2 सप्ताह पहले

अब तुम सनम मुझे यू बैवजह बर्बाद न करो।
फिर मेरे जाने का अफसोस तुम्हे ही होगा।
तुम बुलाओगे मुझे, मगर वक्त लगेगा।
मैं आउंगी भी, मगर वही फरीयाद रहेगी।
अब तुम सनम मुझे यू बैवजह बर्बाद न करो

और पढ़े
Raje. बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
2 सप्ताह पहले

इन कमबख्त आंखों को भी क्या गीला है मुझसे ?
पता नहीं।
मगर जब भी तुम सामने आती हो,
ये अपने आप ही झुक जाया करती है।

और पढ़े
Raje. बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
3 सप्ताह पहले

तुम जब भी मीली मुझसे,
ये दिल धड़का है।
तेरे बालों के इत्रने हरबार मुझे रोका है।
तुम जाओ मना नहीं करूंगा,
मगर लोट आउंगी कहकर जाना।
फिर चाहे बरशो बरश बरसे बादल,
तुम छाता लिए संग मेरे मत आना।

और पढ़े
Raje. बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
3 सप्ताह पहले

क्या हुआ जो टुटा है दिल तेरा।
यु तो नहीं की कांच है,
जो टुटे ना जुड़ेगा।
दिल है, कभी फूरसत में टांके लगा लेना।
गर कही मुश्किलात मालूम हो इस डाक्टर से मील जाना।

और पढ़े
Raje. बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
3 सप्ताह पहले

बड़ा ही पक्का हिसाब है तुम्हारा,
आंखें क्या चुराई मैंने तुमसे
तुमने तो दिल ही चुरा लिया।

Raje. बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
3 सप्ताह पहले

એક વાર Bfએ એની Gfને પુછ્યુ.
તને મારી માટે શું બનવું ગમશે ?
Gf: મને લૈલા, હીર, સાહેબા, સોની બનવું તો નઈ ફાવે.
એતો કંઇક અલગ જ વાત છે પણ,
રુકમણી છોડી, મને તારી રાધા બનવું ફાવશે.
અને તને શું ફાવશે ?

और पढ़े
Raje. बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
3 सप्ताह पहले

उसकी खुबसूरती के बारे में,
मैं क्या लिखूं ?
अगर लिख पाया, तो खाख खुबसूरत है वो।।

Raje. बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
1 महीना पहले

उसके घर आना-जाना, सुबहो-शाम
यू लगा रहता था मेरा की
अब के जो आयी चीठ्ठी तेरी
साला डाकीया खुशी के मारे उछल पड़ा।
-रेरा

और पढ़े