કેમ બતાવું તને મારો પ્રેમ કરવાનો અંદાજ હદમાં રહીને બેહદ પ્રેમ કરયો હતો તને .....

Rahul.....Purani... बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
8 महीना पहले

આખું વર્ષ એણે લાગણીઓ ધોમેધોમ કાઢી ,
શ્રાવણીયો આયવો ને અંતે એણે રોન કાઢી .

- આશિષ અઘેરાં
"મુસાફિર"

Rahul.....Purani... बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
8 महीना पहले

અણધારી ઠોકરના સ્વાદ બહું જ ચાખ્યા છે..
માટે જ..
સપનાંઓ હવે કાચની પેટીમાં રાખ્યા છે...

Rahul.....Purani... बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
8 महीना पहले

अमीरी में क्या है
जो फकीरी में नही ,,,
दुनिया मेरी भी नही तो दुनिया तेरी भी नही...

Rahul.....Purani... बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
8 महीना पहले

रुक जाना नहीं तू कहीं हार के.....काँटों पे चलके मिलेंगे साये बहार के.....

Rahul.....Purani... बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
8 महीना पहले

ज़िन्दगी खेल
खिलाती रही हमको,

और हम ख़ुद को
मदारी समझते रहे..।

Rahul.....Purani... बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
8 महीना पहले

प्यार अगर चेहरे से होता तो ऊपर वाला दिल नहीं बनाता!

Rahul.....Purani... बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
8 महीना पहले

#तुम क्यों इतना महसुस होते हो...?
ना होने पर भी होते हो....।।

Rahul.....Purani... बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
8 महीना पहले

सच कहा था मुझे एक फ़क़ीर ने

तुझे यार तो मिलेगा पर तड़पाने वाला

????

Rahul.....Purani... बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
8 महीना पहले

अकेलापन बोध कराता है
दुनिया में अपनी व्यर्थता की
और एकांत बताता है कि
ये दुनिया व्यर्थ है।

Rahul.....Purani... बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
8 महीना पहले

પ્રણયના પંથ પર કયારેક લહેરાતો હતો પાલવ,
નજર સામે હવે મૃગજળ રૂપે દેખાય છે રસ્તો...

-રતિલાલ અનિલ