દોસ્ત આ દુનિયા છે Writer.AJAY POSHIYA

POSHIYA AJAY बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
2 सप्ताह पहले

.

POSHIYA AJAY बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
3 सप्ताह पहले

"મહત્વ", ને માતૃભારતી પર વાંચો :
https://www.matrubharti.com
વાંચો, લખો અને સાંભળો અગણિત રચનાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં, તદ્દન નિઃશુલ્ક!

और पढ़े
POSHIYA AJAY बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી रोमांस
4 सप्ताह पहले

પ્રેમ માં હોવું એટલે......

POSHIYA AJAY बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
1 महीना पहले

અરે "™👬દોસ્ત આ 🌍દુનિયા છે "અહીં ડગલે ને પગલે અવરોધો તો આવ્યા જ કરે છે,પણ‌ જ્યારે આપણે આપણી તરફ ‌આવતા અવરોધો ની દિશા બદલતા ‌શિખી જઈ‌ છું ત્યારે અવરોધ આપણા માટે ફક્ત તણખલું બની જશે,
Writer.AJAY POSHIYA

#અવરોધ

और पढ़े
POSHIYA AJAY बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
1 महीना पहले

ઓઈ ચાલ ને ‌યાર તારા જોયેલા સપના અને મારા જોયેલા સપના હવે આપણા સપના બનાવી ને જીવંત કરીએ,
ચાલ ને‌ યાર આપણે પણ આપણા સપનાઓને જીવંત કરવા એમાં ‌આપણુ જીવતર રેડીએ,
™👬દોસ્ત આ 🌍દુનિયા છે
Writer.AJAY POSHIYA
#જીવંત

और पढ़े
POSHIYA AJAY बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
2 महीना पहले

મારા મન માં આવતાં દુષ્ટ વિચારો ને હણી ને સ્વસ્થ વિચાર કરાવતા ફિલ્ટરો એટલે મારા મિત્રો
#દુષ્ટ

POSHIYA AJAY बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
2 महीना पहले

#વિશાળ
દોસ્ત તું જે તારા સ્વપ્ન ના વિશાળ સમુદ્ર ની સફરે નીકળ્યો છે,
એ સફર માં જો મારી જરૂર પડે તો કોઈ પણ ઝિઝક વગર મને યાદ કર જે
કારણ કે મને પણ મારી મિત્રતા પર ગર્વ છે
™👬દોસ્ત આ 🌍દુનિયા છે
Writer.AJAY POSHIYA


#વિશાળ

और पढ़े
POSHIYA AJAY बाइट्स पर पोस्ट किया गया English वोट्सेप स्टेटस
3 महीना पहले

My New Story video
like share and subscribe friends
https://youtu.be/U9X8xFCsrMk

POSHIYA AJAY बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી विचार
3 महीना पहले

#પતંગ
પતંગ બની ને ઉડવું છે, મસ્ત ગગનમાં મારે
પણ‌‌ લાગે છે ડર મને કે આ મસ્ત ગગનમાં ઉડતા જોઈને મને બધા મારી ડોર (દોરો) પકડવા માટે એકબીજાની સાથે દુશ્મની કરશે.

और पढ़े
POSHIYA AJAY बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી विचार
3 महीना पहले

#સાંભળવુ
વયે વૃદ્ધ થઈ ગયેલા દાદા અને દાદી ને સાંભળવું છે કે એના પૌત્ર અને પૌત્રી આવી ને કહે દાદા દાદી અમારે વાર્તા સાંભળવી છે. તમે વાર્તા સાંભળવો ને

और पढ़े