હું એટલા માટે હંમેશા ખુશ રહી શકુ છુ કારણ કે, હું મારી સરખામણી ફકત મારી સાથે જ કરુ છુ..

Payal कोट्स पर पोस्ट किया गया English विचार
2 साल पहले

Aarohi Fashion Nail Filer Cosmetic Polishing Sandpaper Strip Bar Buffer Manicure Pedicure Tool for Women and Men (brown) (nail buffer) pack of 2 https://www.amazon.in/dp/B07YVKVCQ6/ref=cm_sw_r_other_apa_i_xq3.DbQMZXYVY

Payal कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शुभ प्रभात
2 साल पहले

जिस-जिस पर ये जग हँसा है,
उसी ने इतिहास रचा है। #happy wali savar

Payal कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
2 साल पहले

-"कुछ इकठा भी उन्हीं के पास होता है जो बाटना जानते हैं, चाहे भोजन हो, प्यार हो, या सम्मान"~
you can accumulate only if you know how to distribute .. whether it is food, love or respect?

और पढ़े
Payal कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
2 साल पहले

-" watch out for our thoughts ; thoughts become words, words become actions, actions become habits, habits our character, character becomes our destiny. " ~
सोच पे ध्यान दो ; सोच शब्द बनते है ; शब्द क्रिया , क्रिया आदत , आदत चरित्र , चरित्र हमारा भाग्य ?

और पढ़े

-"कुछ इकठा भी उन्हीं के पास होता है जो बाटना जानते हैं, चाहे भोजन हो, प्यार हो, या सम्मान"~
you can accumulate only if you know how to distribute .. whether it is food, love or respect?

और पढ़े

There are two reasons why we don't trust people. First- we don't know them. Second- we know them. "~Ef

दो वजह हैं जिससे हम लोगों पे विश्वास नहीं करते : एक - हम उन्हें जानते नहीं ; दो - हम उन्हें जानते हैं

और पढ़े
Payal कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
3 साल पहले

 'you can not make a man happy. He must learn how to be happy

Payal कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
3 साल पहले

श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं!!! सबका जीवन मोरपंखी रंगों से प्रफुल्लित और सुख की मधुर वंशीधुन से गुंजायमान रहे... 

और पढ़े