" ચિત્ર એ મૂંગી કવિતા છે અને કવિતા એ બોલતું ચિત્ર છે. " - જી. ઈ. લેસીંગ્ટન

Rohini Raahi Rajput बाइट्स पर पोस्ट किया गया English विचार
15 घंटा पहले

Improve the present by forgetting the past so that the future will be good.

- Parmar Rohini " Raahi "
#past

Rohini Raahi Rajput बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
2 दिन पहले

हाथों में रंग लेकर चित्र बनाना तो नही आता हमें...

लेकिन अल्फ़ाज़ों में अगर आपका चहेरा दिखे तो दोष न देना हमे....

- परमार रोहिणी " राही "
#चित्र

और पढ़े
Rohini Raahi Rajput बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शायरी
3 दिन पहले

I don't need a party, your support is all I need to win.

- Parmar Rohini " Raahi "
#Party

Rohini Raahi Rajput बाइट्स पर पोस्ट किया गया English वोट्सेप स्टेटस
4 दिन पहले

You are not near me but you are with me and so I am perfect.

- Parmar Rohini " Raahi "
#Perfect

Rohini Raahi Rajput बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
4 दिन पहले

डर था कि तुजे खो देंगे तो क्या होगा..?

मगर प्रेम को पूर्ण करने के लिए मिलना तो जरूरी नही..!

- परमार रोहिणी " राही "
#पूर्ण

और पढ़े
Rohini Raahi Rajput बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
4 दिन पहले

શુ કહું આપણા અપૂર્ણ પ્રેમની કહાની...?

તારી રૂહ સુધી પહોંચીને પરિપૂર્ણ પ્રેમનો ઇતિહાસ રચી દીધો.

- પરમાર રોહિણી " રાહી "
#પૂર્ણ

और पढ़े

હજી તો કોઈ રાહ મળી નહતી....

ત્યાં તો ખબર પડી કે હવે તો ભટકવું પડશે..

- પરમાર રોહિણી " રાહી "
#ભટકવું

Rohini Raahi Rajput बाइट्स पर पोस्ट किया गया English विचार
5 दिन पहले

There are many ways to get into life, but sometimes it has to roam.

- Parmar Rohini " Raahi "
#Roam

Rohini Raahi Rajput बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
5 दिन पहले

कैसे बताऊ तुम्हे क्या क्या नही किया...

तेरा साथ पाने दूर तक चलते रहे हर मोड़ पर...

आखिर भटकना ही रह गया....

- परमार रोहिणी " राही "
#भटकना

और पढ़े
Rohini Raahi Rajput बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
6 दिन पहले

क्या बताऊँ इससे ज्यादा..?

सही है की तेरी दूरी से भी तेरी ही बनी रहूं...

- परमार रोहिणी " राही "
#सही