માતૃભારતીના વાચકો માટે મિતલ ઠક્કરનું નામ હવે અજાણ્યું નથી. તેમની દિયર-ભાભીના સંબંધ પર આધારિત નવલકથા મોનિકા પ્રગટ થયેલી છે. તેની વિશેષતા એ છે કે તેમાં રહસ્ય અને રોમાંચ છે. અત્યારે નોવેલ રાજકારણની રાણી જમાવટ કરી રહી છે. તેમની રસોઇ ટીપ્સ અને બ્યુટી ટીપ્સ બુક્સને ખૂબ પસંદ કરવામાં આવી હતી. અને વિવિધ વાનગીઓની અલગ-અલગ બુકને પણ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. વાનગીઓની રીત સાથે તેના વિશે આરોગ્યલક્ષી માહિતી ઉપયોગી બની રહે છે. તેમની રસોઇમાં જાણવા જેવું દરેક મહિલા માટે ઉપયોગી છે. વજન ઘટાડવાની ટિપ્સની બુક પણ વાંચો

Mital Thakkar verified कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी सुविचार
6 दिन पहले

आशा कभी आपको छोड़कर नहीं जाती है, आप इसे छोड़ते है – जॉर्ज वीनवर्ग

अपनी मुस्कुराहट से दुनिया बदलिये
दुनिया से अपनी मुस्कुराहट मत बदलिए

ना हराना है किसी को, ना जीतना है किसी से, बस हराना है मजबूरियों को और जीतना है खुद से, जब खुद से जीत जायेंगे तो दुनिया हार जाएगी।

और पढ़े

बदलेगी यह दुनिया सोच को बदल कर देखो यह लक्ष्य होंगे पूरी मेहनत तो करके देखो

Mital Thakkar verified कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी सुविचार
2 सप्ताह पहले

दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो

Mital Thakkar verified कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी सुविचार
2 सप्ताह पहले

फिर से प्रयास करने से मत घबराना क्योंकि
इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से हो रहा है

Mital Thakkar verified कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी सुविचार
2 सप्ताह पहले

उनका भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाएभरोसा उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा ही रहे जब आपका वक्त बदल जाए

और पढ़े
Mital Thakkar verified कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी सुविचार
2 सप्ताह पहले

सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते हैं, इसके लिए नदी में कूदना पड़ेगा।
रबीन्द्रनाथ टैगोर

और पढ़े
Mital Thakkar verified कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी सुविचार
2 सप्ताह पहले

जब तक जीना, तब तक सीखना है क्योंकि
अनुभव ही इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं।
स्वामी विवेकानंद

और पढ़े
Mital Thakkar verified कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी सुविचार
3 सप्ताह पहले

असफलता से सफलता का सृजन होता है। क्योंकि सफलता के लिए निराशा और असफलता, दो निश्चित आधार स्तम्भ है।
डेल कार्नेगी

और पढ़े