માતૃભારતીના વાચકો માટે મિતલ ઠક્કરનું નામ હવે અજાણ્યું નથી. તેમની રસોઇ ટીપ્સ અને બ્યુટી ટીપ્સ બુક્સને ખૂબ પસંદ કરવામાં આવી હતી. અને વિવિધ વાનગીઓની અલગ-અલગ બુકને પણ સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. વાનગીઓની રીત સાથે તેના વિશે આરોગ્યલક્ષી માહિતી પણ ઉપયોગી બની રહે છે. તેમની રસોઇમાં જાણવા જેવું દરેક મહિલા માટે ઉપયોગી છે. તેમની દિયર-ભાભીના સંબંધ પર આધારિત નવલકથા મોનિકા પણ પ્રગટ થયેલી છે. તેની વિશેષતા એ છે કે તેમાં રહસ્ય અને રોમાંચ છે.

Mital Thakkar verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
20 घंटा पहले

સંબંધમાં અને સંબંધોમાં સંતુલન જરૂરી છે. કેમકે ક્યારેય કોની અપેક્ષાઓ વધી જાય, ઇચ્છાઓ વધી જાય તે કોઈ જાણતું નથી.
#સંતુલન

और पढ़े

પ્રકૃતિનું સંતુલન જાળવી રાખીશું તો જીવનનું સંતુલન પણ સારી રીતે જળવાશે.
#સંતુલન

Mital Thakkar verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
2 दिन पहले

સામાન એટલો બધો ભેગો કરી લીધો છે જાણે બધી ખબર છે. જાણે આગામી પળની પણ ખાતરી હોય.
#સામાન

ચાર દિવસ પછી આ શરીરનું મકાન ખાલી કરવાનું છે તો પછી શા માટે આટલો સામાન ભેગો કરવો?
#સામાન

Mital Thakkar verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
3 दिन पहले

આફત આસમાની હોય છે પણ શ્રદ્ધા ભગવાન પર હોય તો કશું થતું નથી.
#આસમાની

કોઈ પણ સંબંધ વિશ્વાસ પર જીવંત રહે છે.
#જીવંત

તોફાન કરવાની ઈચ્છા થાય તો સમજવું કે બાળપણ હજુ અંદર જીવંત છે!
#જીવંત

Mital Thakkar verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
4 दिन पहले

આપણા સપનાને જીવંત રાખવા જોઈએ. જો સપનાની ચિનગારી બુઝાઈ ગઇ છે તો સમજજો કે તમે જીવતા છે પણ આત્મહત્યા કરી લીધી છે.
#જીવંત

और पढ़े
Mital Thakkar verified बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
5 दिन पहले

સપનામાં જીવનારા માણસને ઠોકર લાગે છે ત્યારે વાસ્તવિક દુનિયાનો પરિચય થાય છે
#વાસ્તવિક

જીવનની વાસ્તવિકતા એ છે કે જે વાસ્તવિક છે તે વાસ્તવિક નથી.
#વાસ્તવિક