ઘાયલ ગુજરાતી

Mayur Jethava कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
3 महीना पहले

.

Mayur Jethava कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
3 महीना पहले

.

Mayur Jethava कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
6 महीना पहले

-મયુર

Mayur Jethava कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
6 महीना पहले

અમારી તો ઋતુ ‘મયુર' તમારા જેવા મિત્રો પર નિર્ભર હોય છે, તમે મળો તો વસંત, નહિતર પાનખર હોય છે. -મયુર

Mayur Jethava कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
6 महीना पहले

આ ફુલોની સુગંધ કોણ ફેલાવે છે,
જો ને ‘મયુર' વસંતનો વાયરો ફૂંકાયો લાગે છે..
-મયુર

Mayur Jethava कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
6 महीना पहले

પાનખરમાં વસંત થવું મને ગમે છે,
યાદોની વર્ષામાં ભીંજાવું મને ગમે છે,
આંખ ભીની તો કાયમ રહે છે,
તો પણ કોઈના માટે હસતા રહેવું ગમે છે..
-મયુર

और पढ़े
Mayur Jethava कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
6 महीना पहले

-મયુર

Mayur Jethava कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
6 महीना पहले

🙏

પોતાનુ સંપૂર્ણ જીવન આપીને પાણી વૃક્ષ ને ઉછેરે છે,
તેથી જ તે લાકડાને પોતાની અંદર કદી ડુબાડતુ
નથી..
છે ને ખાનદાની!
- મયુર

और पढ़े
Mayur Jethava कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
6 महीना पहले

.

Mayur Jethava कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
8 महीना पहले

जमाना क्या कहेगा ये मत सोचो
क्योंकि जमाना
अजीब है,
नाकामियाब लोगो का मजाक उड़ता है और
कामयाब लोगो से जलता है....!🙏
-Mayur

और पढ़े