One day, you’ll just be a memory to some people. Do your best to be a good one.

Mayur Chaudhary बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી विचार
11 घंटा पहले

અત્યારે લગભગ/મોટાભાગ ના વ્યક્તિઓ પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે અન્ય લોકો ને જીવન કેમ જીવવું જોઈએ એ વિશે સલાહ આપતા હોય છે.
જેમ કે એ વ્યક્તિ પુરુષ હસે તો સ્ત્રી ને કેતો હશે કે એને આમ રેવું જોઈએ,ફલાણું કરવું જોઈએ,આવું એને ના કરાય વગેરે વગેરે
અને જો એ વ્યક્તિ સ્ત્રી હસે તો એ પુરુષ ને >>> આવું કેતી હસે કે આને આવું ના કરાય, આવું કરવું જોઈએ અને વગેરે વગેરે..

પણ વાસ્તવ માં એ દરેક વ્યક્તિ(સ્ત્રી/પુરુષ) જે આવી સલાહ સૂચનો આપે છે એ જાણે છે કે પોતે કેમ રેવું જોઈએ?પોતે શું કરવું જોઈએ?પોતાને શું કરવું ના જોઈએ? સારું શું અને ખરાબ શું?

કદાચ જવાબ ના હશે

और पढ़े
Mayur Chaudhary बाइट्स पर पोस्ट किया गया English विचार
1 दिन पहले

Honesty and communication are the cornerstones to any successful relationship, including the one you have with yourself.

Mayur Chaudhary बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी विचार
1 दिन पहले

मनचाहा बोलने के लिए अनचाहा सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए

Mayur Chaudhary बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी विचार
1 दिन पहले

सारे मशरूफ़ है यहाँ, दूसरों कि कहानियाँ जानने मे,
इतनी शिद्दत से खुद को अगर पढ़ते तो खुदा हो जाते!

Mayur Chaudhary बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शुभ संध्या
1 दिन पहले

ધીરજ રાખ સમય આવ્યે
ઘા અહીંથી પણ થશે.....!
કેમ કે હું કાંઈ ભગવાન નથી કે
માફ કરી દવ....!

#શુભ_સંધ્યા

Mayur Chaudhary बाइट्स पर पोस्ट किया गया English विचार
1 दिन पहले

Full of unsaid feelings, my heart feels heavy today.

Mayur Chaudhary बाइट्स पर पोस्ट किया गया English विचार
1 दिन पहले

Science is the biggest LIE, and the world runs to chase down, it overrules itself each time with a new theory, version & proof, never firm never-settle & so set the world unsettling.

Faith is the TRUTH that never changes, And so never run to prove.

+Scientists (100 books)= science = value addition = "convenience" = Consumerism = Happiness & Peace?? No but "PROFITS".

+To continue to sell this lie ie "convenience", FAITH, RELIGION BELIEFS, Philosophy are dragged in as diversion tactics. :(((

और पढ़े
Mayur Chaudhary बाइट्स पर पोस्ट किया गया English धन्यवाद
2 दिन पहले

Don't be afraid to be great, every big river starts as a small stream, every tall tree originates as a short seed, every big thing begins with a small deed.

Mayur Chaudhary बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી धार्मिक
2 दिन पहले

શીતળા સાતમ આવે એટલે છેલ્લા અમુક વર્ષોથી એક વિચાર બહુ આવતો આજે એ અહી લખું છુ.

શીતળા સાતમ આપણા ગુજરાતમાં મહત્વનો તહેવાર હોય છે, જેમાં લોકો રાંધણ છઠ ને દિ બધું રાંધે છે જેમ કે સુખડી, કુલેર, થેપલા, વડા, પાતરા, કંકોડાનું શાક અને બંટીના તોદરાની ગેસ તેમજ...ફરસી પૂરી, સકરપારા, સેવ, ચેવડો, તીખા ગાંઠિયા વગેરે.

જેથી સાતમને દિ બધું ઠંડુ ખાવામાં આવે છે, અને કોઈ પણ તે દિવસે ચૂલો(ગેસ) સળગાવતા નથી જેની એક કથા પ્રચલીત છે જે સૌએ વાંચી હશે.

પરંતુ ઘણા લોકો તે દિવસે એમ કહીને ચા પીવે છે કે આપડે તો ચા વગર ના ચાલે, ચાલો માનીએ ચા વગર ના ચાલે.

દુઃખ એ વાતનું છે કે અમુક વર્ષોથી લોકો શીતળા સાતમને દિ રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા જાય છે, જ્યારે ઘણા લોકો એક ટાઈમ ઠંડુ જમી સાંજે ગરમ ખાય છે.

એ બધા લોકોને કહેતા પણ સાંભળ્યા છે કે આ બધી માથાકુટ કોણ કરે અને દર સાતમે બહાર જમવા જવું તેને એક પ્રકારનો ટ્રેન્ડ બનાવે છે.
...આપણે જે તહેવારો ઉજવીએ છીએ તે આપણી સંસ્કૃતિનો અમુલ્ય વારસો છે, તો આપણે તેને વિસરવા ના દેવો જોઈએ અને પુરા મનથી તેનો આનંદ માણવો જોઈએ, તેમજ આગામી પેઢી પણ લાભ મેળવી શકે તેવા પ્રયત્ન કરવા જોઈએ.

બાકી છેલ્લે એટલું જ કેવાનું કે દરેક પોતાની રીતે જીવવા સ્વતંત્ર છે...
🙏🙏🙏

और पढ़े
Mayur Chaudhary बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી समाचार
2 दिन पहले

One more trouble
If you can't tell where your onions are from, don't eat them. Throw them away.
અમેરીકામાં ડુંગળીને લીધે સાલ્મોનેલા બેક્ટેરિયા ફેલાઇ રહ્યો છે.
અહી 43 રાજ્યોના 640 લોકોને ચેપ લાગ્યો,જેમાં તાવ, ડાયેરિયા પેટનો દુખાવો થાય છે

और पढ़े