લોકો શૂન્ય માંથી સર્જન કરે છે પણ મેં તો minus થી ચાલું કર્યું છે તો થોડો સમય લાગશે. jaydip_khachriya

jd बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
8 घंटा पहले

#વાસ્તવિક

લોકો જેટલો show off કરે છે, વાસ્તવિક માં એ એના ૧૦% પણ હોતો નથી. પછી એ તમે સ્વભાવની વાત કરો કે ચહેરાની વાત કરો કે રંગ ની વાત કરો.
"દિખેગા નહિ તો બિકેગા કૈસે"
આ આજ વાક્ય ને સિદ્ધાંત બનાવી ને મોસ્ટલી બધા ચાલે છે.

और पढ़े
jd बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
1 दिन पहले

#આડુઅવળું

આડી અવળી વાતો કરે એટલે સમજી જવાનું કે આ મહાત્મા છટકબારી શોધે છે કા તો બાટલી માં હમણાં ઉતારશે.
( નોંધ - કોઈય પર્સનલ લેવું નહિ)

और पढ़े
jd बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
2 दिन पहले

ભલાઈ માટે કામ કરો,
મોટાઈ માટે નહી...

રાધે ક્રિષ્ના

jd बाइट्स पर पोस्ट किया गया English सुविचार
3 दिन पहले

#Zealous

Be zealous towards your work to live life happily..

jd बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
4 दिन पहले

તોડવી પડશે હવે એ ઝૂંપડી !
એક મંદિર પાકું ત્યાં બંધાય છે !!
_Unknown

jd बाइट्स पर पोस्ट किया गया English सुविचार
5 दिन पहले

#Yielding

In every relation, after some argument, one should need to be yield, otherwise their relationship may be effected badly.

jd बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी सुविचार
6 दिन पहले

घर कच्चा ही सही साहब , लेकिन पनाह देता है,
मेरी दो कोडी की औकात को जीने की वजहा देता है .!

#cp

jd बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
1 सप्ताह पहले

#ભીનું

ભીના આંસુઓ તો બધા જોઈ શકે અને અમુક તો સાફ પણ કરો આપશે,
પણ સુકાયેલા આંસુઓ જે નીકળે છે એનું કોણ મદદગાર છે??

और पढ़े
jd बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
1 सप्ताह पहले

એક લાગણી પડી હતી,
તૂટેલી,વિખરાયેલી,તરછોડાયેલી
કોઈએ આવીને એને સમેટીને પોતાની કરી લીધી
ત્યારથી એનું નામ મિત્ર પડી ગયું.
#cp

और पढ़े
jd बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
1 सप्ताह पहले

#ઉત્સાહી
ઉત્સાહીઓ ગાયબ છે કે એમને ઉત્સાહ ગાયબ છે એ નથી સમજાતું,
બાકી તારીખ બદલાતાની સાથે જ પોસ્ટ્સ ના વાવાઝોડા ચાલુ થઈ જતાં.

और पढ़े