તમારાં અભિપ્રાય મને વોહ્ટ્સેપ પર જણાવી શકો છો. 9033503057 Insagram ID dear_jayu_official

Jaydip bharoliya verified कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી विचार
3 महीना पहले
Jaydip bharoliya verified कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી कविता
4 महीना पहले
Jaydip bharoliya verified कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
8 महीना पहले

વરસાદની જેમ વરસતો રહે
મૃગજળ જોઈ તરસતો રહે
નદીની જેમ વહેતો રહે
ગુલાબની જેમ મહેકતો રહે...એ પ્રેમ.
- ડિયર જયુ

Jaydip bharoliya verified कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
1 साल पहले
Jaydip bharoliya verified कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી कविता
1 साल पहले
Jaydip bharoliya verified कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી कविता
1 साल पहले