જિંદગી એવી જીવો કે અપણે બીજાની જેમ નહીં પણ આપણી જેમ બીજા જીવાવા માંગે.

Jadav HARSHAD कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
1 महीना पहले

પોતાની જિંદગીમાં મસ્ત અને તારા વિચારો માં વ્યસ્ત

Jadav HARSHAD कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
3 महीना पहले

ભૂલી શકાય શી રીતે તન તોડતા પિતા;
ચાલી શકત ન હું,અગર ના દોડતા પિતા.
Happy father's day

Jadav HARSHAD कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
3 महीना पहले
Jadav HARSHAD कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી धन्यवाद
3 महीना पहले

એ સૌ લોકો નો આભાર જે કોઈ પણ વ્યકતિ ને જાણ્યા વગર મદદ કરે છે અને આભારી ની આશા પણ રાખતા નથી.અને કાલે શહીદ થયેલ સૌ આર્મી ના જવાનો ના પણ આપણે સૌ ખૂબ ખુબ આભારી છીએ
#આભારી

और पढ़े
Jadav HARSHAD कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
3 महीना पहले

हर एक की सुनो और
हर एक से सीखो
क्योंकि हर कोई, सबकुछ नहीं जानता लेकिन हर एक कुछ ना कुछ जरूर जानता है।

Jadav HARSHAD कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
3 महीना पहले

मुकद्दर कहां बदलता है हमारे चाहने से,लेकिन,
हम जरूर बदल जाते है किसीको चाहने से....!

Jadav HARSHAD कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી विचार
3 महीना पहले

જે વ્યક્તિ ને શ્રધ્ધાંજલી આપવા વાળા લાખો છે
શું તેને આપઘાત કરતો રોકવા વાળું કોઈ નહિ હોય ?

Jadav HARSHAD कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી विचार
3 महीना पहले