જિંદગી એવી જીવો કે અપણે બીજાની જેમ નહીં પણ આપણી જેમ બીજા જીવાવા માંગે.

Jadav HARSHAD बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
4 सप्ताह पहले

જે લોકો તમને option મા સમજે છે, તમે એ લોકો ને history બનાવી દો !!

Jadav HARSHAD बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી रोमांस
4 सप्ताह पहले

એનું નામ પ્રેમ

epost thumb
Jadav HARSHAD बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી प्रेरक
1 महीना पहले
Jadav HARSHAD बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
12 महीना पहले
Jadav HARSHAD बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
1 साल पहले

પોતે જ પોતાને પ્રેમ કરો નફરત કરવા માટે તો બીજા ઘણા લોકો છે .....

Jadav HARSHAD बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
1 साल पहले

सभी भारतवासियो को सविंधान दिन की हार्दिक मंगलकामना औ जय भीम जय भारत ?

Jadav HARSHAD बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી शायरी
1 साल पहले

रख हौसला मंजर भी आयेगा
प्यासे के पास समंदर भी आयेगा
थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आयेगा

और पढ़े
Jadav HARSHAD बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
1 साल पहले