"પ્રેમ ભરી પ્રકૃતિ એ જ મારી વ્યક્તિત્વ ભરી આકૃતિ"

Hina Modha बाइट्स पर पोस्ट किया गया English ब्लॉग
21 घंटा पहले

#powerful

In this world ,the most powerful is the supreme(god) being,we all are living only by its power.

-Hina modha.

Hina Modha बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
2 दिन पहले

#અર્થ

આ રહસ્યમય જિંદગી ના અર્થ કાઢવા જઈશું તો કદાચ ક્યાંય નહીં પોહચી વળાય એના કરતાં એને આડીઅવળી રોજ જીવવામાં જ સાચો અર્થ મળી જતો હોય છે.
#Stay happy #stay healthy#live a liberal life.

-Hina modha.

और पढ़े
Hina Modha बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
3 दिन पहले

#પોતે

જ્યારે પોતાની જાત ની કદર સમજાશે ને ત્યારે જ
દુનિયા પણ કિંમત કરી જાણશે..!

-Hina modha.

Hina Modha बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
4 दिन पहले

#નસીબ

ઈશ્વર તો બધા ને દોડતું નસીબ જ આપે છે,
પણ માણસજાત જ ક્યારેક એને આળસ માં પાંગળુ કરી દેતો હોય છે.

-Hina modha.

Hina Modha बाइट्स पर पोस्ट किया गया English ब्लॉग
1 सप्ताह पहले

#પતંગ

The kite's stringe of relationships is very thin,
If not cared for,it's cut off..!!

-Hina modha.

Hina Modha बाइट्स पर पोस्ट किया गया English ब्लॉग
1 सप्ताह पहले

#શૂરવીર

Nothing proves heroism from the battle of swords, sometime even the best idea of ordinary life is a heroism.

-Hina modha.

Hina Modha बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी ब्लॉग
2 सप्ताह पहले

#न्याय

अगर इन्सान खुद इन्सान न बन सका
तो क्या न्याय करेगा तराजू….!
खुदा ने बड़ी फिक्र से जीवन दिया
और वहां भी लोग काफिर से हो गए..!
जिंदगी इबादत से चलती हैं
लेकिन यहाँ तो सब खुद को बिना महेनत कबीर समझने लगे..!


-Hina modha.

और पढ़े
Hina Modha बाइट्स पर पोस्ट किया गया English ब्लॉग
2 सप्ताह पहले

#justice

Justice is not to be had everywhere,
But to keep zeal alive inside onself always.


-Hina modha.

Hina Modha बाइट्स पर पोस्ट किया गया English ब्लॉग
2 सप्ताह पहले

#just

Love is not just about equality ,
Its about so many living throgh bonds.

-Hina modha.

Hina Modha बाइट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી ब्लॉग
2 सप्ताह पहले