દિલ થી વિચારું છું , અને દિમાગ થી કામ કરું છું....બસ આવુ જ કંઈક કર્યા કરુ છું....

Hetanshi Patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शुभ रात्रि
11 महीना पहले

???

Hetanshi Patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया English विचार
11 महीना पहले

???

Hetanshi Patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शुभ प्रभात
11 महीना पहले

???

Hetanshi Patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शुभ प्रभात
12 महीना पहले

मेरे घर की खिड़कीयाँ भी...
करने लगी थी तुमसे प्यार,
बहुत समझाया...
फिर भी करती थी तुम्हारा इंतज़ार..
बोला मेने... की..
मत करो इतना प्यार...
अब नहीं आयेगा वो बार-बार...
देखने तुम्हारा हाल-बेहाल...
???

और पढ़े
Hetanshi Patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया English विचार
12 महीना पहले

આળસ અને અભિમાન આ બંને માણસ ના જીવન ના સૌથી મોટા શત્રુઓ છે...
આમાનો એક માણસ ની પ્રગતિ થવા જ નથી દેતો..
અને...
બીજો થયેલી પ્રગતિ ને દુગૅતી માં ફેરવી નાંખે છે..
???

और पढ़े
Hetanshi Patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया English विचार
12 महीना पहले

સંતોષ એ જીવન ની સૌથી મોટી કમાણી છે....
માણસ પાસે બધું જ હોય પણ સંતોષ ના હોય તો એ બધું જ નકામું છે... સાહેબ ???

Hetanshi Patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शुभ प्रभात
12 महीना पहले

???

Hetanshi Patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया English शायरी
12 महीना पहले

મળશે તને ''સફળતા''...
પેલા ''મહેનત'' કરતા તો શીખ...
પામીશ તું ''આનંદ'' જીવન માં..
પેલા ''ખુશ'' રહેતા તો શીખ...
કહેવાનું બસ આટલું જ છે.. કે..
બનીશ તું ''હકદાર'' તારી દરેક જોઈતી વસ્તુઓ નો..
પેલા.. એને "લાયક" બનતા તો શીખ..
???

और पढ़े
Hetanshi Patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया English विचार
12 महीना पहले
Hetanshi Patel बाइट्स पर पोस्ट किया गया English धार्मिक
12 महीना पहले

???