મિત્રો હું કોઇ લેખક , શાયર કે કવિ નથી હું માત્ર એક સારો કોપી પેસ્ટર જ છું , કે જે સારી સારી પોસ્ટ , પીકચર મેસેજ કે સુવાકય તથા લાગણી સભર લેખ મારા મિત્રો મા સારી વસ્તુ વહેંચી ને એક નિર્દોષ આનંદ અનુભવું છું .

#बेवकूफ

गुस्सा हमेशा बेवकूफी से शुरू

और
शर्मिंदगी पर खत्म होता है....!!!

Haresh Shah बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
8 घंटा पहले
Haresh Shah बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
8 घंटा पहले
Haresh Shah बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी वोट्सेप स्टेटस
1 दिन पहले

#ज़रूरतमंद

तेरी आंखों की दरगाह में चादर चढ़ाने आए हैं

जरूरतमंद हैं तेरे, मन्नतों में तुझे मांगने आए 💞

Haresh Shah बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी वोट्सेप स्टेटस
1 दिन पहले
Haresh Shah बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी वोट्सेप स्टेटस
1 दिन पहले
Haresh Shah बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी वोट्सेप स्टेटस
2 दिन पहले
Haresh Shah बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
2 दिन पहले
Haresh Shah बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी शायरी
3 दिन पहले

#शरारती

बहुत ही शरारती है ये तेरी आवारा नथनी...

ज़ेवर का बहाना बना के तेरे होंठो को चूमती है...😃

Haresh Shah बाइट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी वोट्सेप स्टेटस
3 दिन पहले