ઈચ્છા એવી બિલકુલ નથી, કે વખાણ બધા જ કરે... પણ પ્રયત્ન એ જરુર છે, કે ખોટો છે એવુ કોઈ ના કહે...!

જેવો છું એવો દેખાઇ આવીશ,
તારી ગેરહાજરી માં બીજાનો બનતા નહી આવડે...

ભીડ માં તારી કમી લાગશે તો બોલાવીશ તને,
મને એ ભીડ માં ભળી જતા નહી આવડે...

और पढ़े

સંબંધ સાચવવા અઘરા નથી હોતા પણ,

સંબંધ ની સાથે...

જોડાયેલા અલગ અલગ વિચારો ને સાચવવા અઘરા હોય છે...

રાધાની વેદના તો દુનિયાએ જાણી પણ માધવની વેદના અજાણી,

હૈયાના ગોખમહી સાચવીને રાખી તે હોઠ ઉપર ક્યારેય ના આણી...

और पढ़े

શરતો વગરનો સંગાથ,
વળતરની અપેક્ષા વગરની કાળજી...

વગર કહ્યું અનુભવાય જતી એકબીજાની વેદના,
એકની નબળાઇમાં બીજાનો મળતો અચુક આધાર...

ફરિયાદોનું અસ્તિત્વ નકારતી સમજણ,
ભુલને સહજતાથી માફ કરી શકવાની શક્તિ...

સંજોગો અને સમયને સતત માત કરતો વિશ્વાસ,
બે શ્વાસોની આજીવન મિત્રતા...એટલે "પ્રેમ"...

और पढ़े

દિલની વેદના જયારે
કાગળ પર લખાય,

અણસમજુ મન પર
ઝાકળ થઈ પથરાય...

गुलों में रंग भरे बाद-ए-नौबहार चले,चले भी आओ कि कविताओं की बहार चले...

ભાષાની પ્યાલીનાં નવરસ પીનાર શોધું છું...

ગઝલ ઘણી લખાઈ,
સમજનાર શોધું છું...

આજે સપનામાં એક મસ્ત સપનું આવ્યું,
એક પાળી પર બેઠાતા તું અને હું...

અને મીઠી મીઠી વાતોનું વાવાઝોડું આવ્યું...

और पढ़े

દિલ હોય કે દીવાલ હોય,

લખાયેલ હોય એ ભૂંસાય,
કોતરાયેલ હોય એ તો તૂટે ત્યારે છુટે...

તું સાથે છે તો આ ક્ષણ જીવંત લાગે છે...
બાકી આ જીવન પણ અંત લાગે છે...