ભણતરની વાત કરવામાં આવે તો એન્જિનિયર છું.લખવાનો શોખ હોવાથી અને વધારે સારું લખી શકું એ માટે જર્નાલીઝમ ભણ્યો અને એ એટલું ગમ્યું કે માસ્ટર જર્નાલીઝમ પણ ભણ્યો અને છેવટે આ લખવું એટલું ગમી ગયું કે 3 વર્ષ એન્જિનિયર તરીકે નોકરી કર્યા પછી આ જ લાઈનમાં કરિયર બનવા નોકરી મુકીને મુંબઈમાં એક સાહેબ ના સહયોગથી સ્થાયી થઈ ગયો અને લખવાનું શરૂ કરી દીધું.

जो दुआ करोंगे वो मिलेगा।

DARSHAN PARMAR कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
1 साल पहले
DARSHAN PARMAR कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी सुविचार
1 साल पहले

उसे हवस कहा थी मेरे जिस्म की !
.
.
.
.
.
#dkdiary #darkdiary #thoughts #quotes #quotesbydk #sad #feelings #emotional #lines #writing #situation #life #lifequotes #time #heart #lock #ishq

DARSHAN PARMAR कोट्स पर पोस्ट किया गया English सुविचार
1 साल पहले

જોડાઈ જાવ તારી સાથે અગર..
.
.
.
.
.
#dkdiary #darkdiary #thoughts #quotes #quotesbydk #sad #feelings #emotional #lines #writing #situation #life #lifequotes #time #heart #lock #entry

DARSHAN PARMAR कोट्स पर पोस्ट किया गया हिंदी सुविचार
1 साल पहले
DARSHAN PARMAR कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
1 साल पहले

?મારે તારી રુકમણી બનવું છે.?
.
.
.
#dkdiary #darkdiary #thoughts #quotes #quotesbydk #sad #feelings #emotional #lines #writing #situation #life #lifequotes #time

DARSHAN PARMAR कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
1 साल पहले

કેવો અન્યાય છે.!

DARSHAN PARMAR कोट्स पर पोस्ट किया गया ગુજરાતી सुविचार
1 साल पहले

પોતાની ઝીંદગીના ઠેકાણા નથી,તોય એને સાથ દેવા બેઠો છું.
#લાગણી #જવાબદારી #વિશ્વાસ #પ્રેમ

DARSHAN PARMAR कोट्स पर पोस्ट किया गया English वोट्सेप स्टेटस
1 साल पहले

સમજવાવાળા તો મારું મૌન પણ સમજી જાય છે.
અને ના સમજવાવાળાને તો,
બોવ બધું સમજાવ્યા પછી પણ એ લેક્ચર જ લાગે છે.


- Dk's Diary

और पढ़े