જીવવું તો ડરવું નહીં ડરવું તો જીવવું નહીં.

અમદાવાદમાં દીવાલ બનાવવાથી નક્કી થાય છે. કે ગરીબ કલ્યાણ મેળા માત્ર પ્રચાર અને તાઈફા કરવા માટે જ કરે છે..

ભૂરો :બે લિટર ગાય નુ દૂધ આપો
દૂધ વાળો : તપેલી નાની છે
ભૂરો : બકરી નુ આપી દો
😂😂😂😂😂

ટ્રમ્પનાં સ્વાગતમાં 70,00,000 લોકો આવવાનાં છે.
એમાં હુ આવવાનો નથી, એટલે હવે ગણતરી 69,99,999 કરજો.

વધુ અેક મોટી ઓઇલ કંપની BPCL સરકારે વેચવા કાઢી

એણે આંખોથી વિષ ફેક્યું
હું સરબત બનાવી પીઈ ગયો,!

#શાયર

ભવિષ્યમાં સવાલ પુછાય ગરીબી હટાવા શુ કરવુ જરુરી??
જવાબ: માત્ર દીવાલ

રોજ કહેતી હતી ૪૪૦ નો ઝટકો આપે એવો છોકરો પટાવીશ.
🤣🤣🤣
આજે એમનો પતિ પાગલખાનામાં પાગલો ને શોર્ટ આપવાનું કામ કરે છે.😁😁

और पढ़े

લોકોના હિતમાં નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા ધરાવું છું
કેમ કે હું ખાનગી કંપનીઓની ગુલામી નથી કરતો.

- કેજરીવાલ

હકીકત છુપ નહિ શકતી બનાવટ કે અસુલોશે
ગરીબી છુપ નહિ શકતી ગરિબો કે આવાસ કો દીવાલ કે પીછે છુપા ને શે